Preklady

právnych textov (notárske zápisnice, zmluvy a pod.)

ekonomických textov (bankovníctvo, financie, finančný lízing a pod.)

odborných článkov

reklamných materiálov

www stránok

výročných správ a pod.


Tlmočenie

obchodných rokovaní

odborných seminárov

prezentácií

spoločenských podujatí

formálnych a neformálnych stretnutí